OK
Logo In Fashion

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Korzystamy z Twoich danych osobowych, ponieważ zdecydowałeś się dokonać zakupów w naszym sklepie internetowym www.infashion.com.pl („Sklep”) lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail o ofercie Sklepu lub w inny sposób przekazałeś nam swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu. Sklep prowadzi działalność w oparciu o Regulamin, z którym możesz się zapoznać TUTAJ.

1. Administratorem danych osobowych zebieranych za pośrednictwem strony www.infashion.com.pl jest In Fashion Marianna Gęca z siedzibą w Elizówce ("Sprzedawca"), adres: Elizówka 120, 21-003 Ciecierzyn. 

2. Klient w celu korzystania z usług oferowanych przez Sklep musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych takich jak:

a)    imię i nazwisko,
b)    adres e-mail,
c)    adres wysyłkowy (kod pocztowy, miasto, adres),
d)    numer telefonu.

 

3.  Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

 

4. Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sklepem, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 

5. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Klientów innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

6. W przypadku rejestracji Klienta za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook Sklep uzyska dostęp do niektórych danych osobowych Klienta zamieszczonych na koncie Klienta w serwisie społecznościowym Facebook (np. imię, nazwisko, zdjęcie profilowe, adres e-mail), zgodnie z polityką obowiązującą w tym serwisie.

 

7. Sprzedawca informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Sklepu lub danych dla Sprzedawcy, dostawcy narzędzi do: wysyłania newsletterów, analityki ruchu na stronie oraz prowadzenia marketingu, operatorzy płatności, kurierzy i poczta, biuro księgowe, organy wykonujące władzę publiczną oraz urzędy.

 

8. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, wówczas Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Klient ma także dwa rodzaje prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

a) na potrzeby marketingu bezpośredniego (tego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać);

b) na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Klienta.

 

10. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów i wykorzystuje je w zakresie i w celu realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym założenia konta w sklepie i wykonania zawieranych umów sprzedaży, udzielenia odpowiedzi na pytania przedstawione przez Klienta lub rozwiązania sprawy przedstawionej przez Klienta Sprzedawcy w trakcie kontaktu oraz w celu marketingowym polegającym na promocji i optymalizacji działania Sprzedawcy, jego usług oraz działania Sklepu (w tym poprzez analizę sposobu korzystania ze sklepu i newsletteru, celem dostosowania jego treści do preferencji Klientów), a po uzyskaniu również dodatkowym zgody – dla celów wysyłki e-mailem newslettera.

 

11. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Klient może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedawca ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail newsletterów, w tym informacji o nowych towarach, akcjach promocyjnych lub konkursach, za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli Klient udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jego dokonaniem.

 

12. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Klienta przez Sprzedawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedawcy na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Sprzedawcę lub wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Klienta ze Sprzedawcą będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Klienta i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

 

13. Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.


14. Dane zbierane automatycznie
a)    Podczas korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej Sklepu infashion.com.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), usługę Google Analytics, serwisy społecznościowe (Facebook, Pinterest, Google+. Instagram).
b)    Pliki cookies, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Sklepu infashion.com.pl. Więcej o cookies można przeczytać TUTAJ.
c)    Dane o których mowa w pkt. 14 wykorzystywane są do dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu infashion.com.pl oraz prowadzenia działań marketingowych.

12. Klient nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

13. Sprzedawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Klient będzie korzystać z Sklepu.

12. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie naszej polityki prywatności napisz: info@infashion.com.pl