OK
Logo In Fashion

Regulamin sklepu

REGULAMIN

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INFASHION.COM.PL

 

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego infashion.com.pl jest firma In Fashion, 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 120, NIP 7131478243, REGON 368620536.

2. Sklep internetowy infashion.com.pl oferuje nowe, sprawne i oryginalne towary od autoryzowanych przedstawicieli marek. Obowiązkiem sklepu infashion.com.pl jest dostarczenie Klientowi towaru wolnego od wad.

4. Wszystkie ceny w sklepie infashion.com.pl wyrażone są w polskim złotym i zawierają podatek VAT.

5. Obsługa butiku internetowego kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem adresu e-mail lub drogą telefoniczną. Klient ma dodatkowo możliwość kontaktu za pomocą formularza kontaktowego.

Dane kontaktowe sklepu internetowego infashion.com.pl

email – info@infashion.com.pl

telefon – 512 250 471

 

Zamówienia

 

1. Zamówienia w sklepie internetowym brandsstore.com.pl można składać 24 h na dobę.

2. Złożone zamówienia w sobotę, niedzielę oraz święta zostaną rozpatrzone następnego dnia roboczego.

3. Cechy produktów (opis produktu, funkcje) umieszczone są na karcie produktu. Klient może się z nimi zapoznać przed dokonaniem zamówienia.

4. Dokonując zakupów w sklepie internetowym infashion.com.pl, klient wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

5. Sklep internetowy infashion.com.pl akceptuje formy płatności, tj. przelew on-line, karta kredytowa, PayPal.

6. Zamówienie z wyżej wymienionymi formami płatności pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

7. Sklep internetowy infashion.com.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwość, tzn. z niepełnymi danymi, brakiem adresu e-mail, błędnym numerem telefonu lub błędnym adresem e-mail.

8. W przypadku, gdy realizacja zamówienia bądź jego części, nie będzie możliwa, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i ustalone zostaną wspólnie dalsze działania, tj.: zaproponowanie zakupu podobnych produktów, wydłużenie czasu oczekiwania, częściowa realizacja lub w ostateczności anulowanie zamówienia.

9. Realizacja zamówionych produktów odbywa się od poniedziałku do piątku na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Infashion.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki w przypadku błędnego bądź niepełnego podania adresu przez Klienta.

10. Przewidywany czas dostawy zamówionego towaru wynosi 1-2 dni roboczych. W okresie świątecznym (18-24 grudnia) czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu do 7 dni roboczych.

12. Podczas odbioru paczki, w przypadku widocznych śladów jej uszkodzenia lub naruszenia folii firmowych, należy sporządzić protokół z uwagami dotyczącymi stanu przesyłki.

 

Gwarancja

 

1. Wszystkie produkty dostępne na naszej stronie infashion.com.pl objęte są gwarancją producenta.

2. Naprawy gwarancyjne realizowane są przez serwisy producentów, zgodnie z informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej. Zgodnie z art. 577 KC gwarancja producenta nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z przepisów rękojmi, za wady rzeczy sprzedanej.

 

Odstąpienie od umowy

 

1. Towar zakupiony w sklepie internetowym infashion.com.pl może zostać zwrócony w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki. Każdy zwrot towaru musi zostać indywidualnie uzgodniony z Działem Obsługi Klienta. Koszty odesłania towaru pokrywa sprzedający.

2. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz musi zostać zwrócony w fabrycznym, nieuszkodzonym opakowaniu.

3. Powyższy pkt.1 nie ogranicza prawa ustawowego. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 r. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust.2 i art. 35.

4. Oświadczenie o odstąpieniu (wzór) powinno zostać wysłane na adres In Fashion Elizówka 120, 21-003 Ciecierzyn. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uznana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar należy zwrócić na adres ustalony z Działem Obsługi Klienta.

5. Koszty odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub wymiany towaru ponosi infashion.com.pl.

6. Zwroty wysłane bez konsultacji z Działem Obsługi Klienta na koszt infashion.com.pl nie będą przyjmowane.

7. Płatności dokonywane przez Klienta zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Reklamacje

 

1. W przypadku reklamacji odnośnie wad jakościowych, ilościowych lub merytorycznych Klient zobowiązany jest do kontaktu z Działem Obsługi Klienta butiku infashion.com.pl.

2. Reklamacje można składać bezpośrednio u sprzedawcy pod adresem podanym w niniejszym regulaminie "Postanowienia ogólne" pkt. 1.

3. Procedura rozpatrywania reklamacji dostępna jest tutaj

4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

Ochrona danych osobowych

 

1. Klient dokonując zamówienia w sklepie internetowym infashion.com.pl wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez In Fashion danych osobowych, podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.

2. Użytkownik sklepu, niezależnie od możliwości złożenia zamówienia, posiada możliwość zapisania się na wysyłany drogą e-mailową, Newsletter, zawierający informacje marketingowe. Zapisanie się na Newsletter jest całkowicie dobrowolne i nie jest powiązane ze zgodą na jakąkolwiek inną interakcję butiku z użytkownikiem, w szczególności z zawarciem umowy.

3. Użytkownik sklepu infashion.com.pl wyrażając zgodę na zapisanie się do newslettera, tym samym wyraża zgodę na wykorzystywanie jego adresu e-mail w celach marketingowych (otrzymywanie informacji o ofercie, nowościach i promocjach, reklam itp.) przez In Fashion.

4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, w szczególności danych udostępnianych jednorazowo i doraźnie przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionej przesyłki lub operatorom płatności w celu obsługi płatności dla konkretnego zamówienia. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem innym podmiotom, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).